• ENGLISHSTAR 2023
     • ENGLISHSTAR 2023

     •   Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy opäť zapojili do ďalšieho ročníka medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR. Nedočkavo sa zahryzli do testov a pustili sa do riešenia úloh odstupňovaných pre oba stupne školy. Hľadali správne dvojice, vymaľovávali podľa pokynov, dopĺňali chýbajúce predložky či gramatické javy, čítali s porozumením, určovali správnu odpoveď. Jednoduchšie zadania striedali náročnejšie úlohy, no naši súťažiaci sa ich nezľakli. Medzi úspešných riešiteľov,zlaté pásmo, sa zaradilo 83% žiakov. Najúspešnejšie boli  A. Kozáková (3.B), M. Kriššáková (9.A) a V. Hvorečná (9.B), ktoré získali plný počet – 100%.                           Snaha všetkých súťažiacich sa však cení a tak každý bol odmenený vecnou cenou i diplomom. Dokonca sa na nás usmialo šťastie a získali sme multifunkčné zariadenie, ktoré bude slúžiť v jazykovej učebni. Tešíme sa z tohtoročného úspešného ťaženia a všetkým súťažiacim gratulujeme.

      Mgr. Andrea Vozáriková

    • Niečo visí vo vzduchu
     • Niečo visí vo vzduchu

     • Aké sú mýty o znečistení ovzdušia? Viete, čo dýchate? Poznáte účinky znečisťujúcich látok na ľudské zdravie? Čo sú zdroje znečistenia? Ako sa hodnotí kvalita ovzdušia? Ako môžeme my prispieť k ochrane ovzdušia?

      Toto sú len niektoré z otázok, na ktoré žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka v stredu 28.6. spoločne hľadali odpoveď. Informácie im pomohol získať vzdelávací program zameraný na zvyšovanie povedomia o význame kvality ovzdušia. Projekt pod názvom POPULAIR koordinuje Ministerstvo životného prostredia SR.

      Získané informácie budeme ďalej rozvíjať na hodinách chémie, fyziky, biológie...

      Mgr. Monika Litvíková

    • Turistika Súľov - Hlboké
     • Turistika Súľov - Hlboké

     • „S priateľom po boku nie je žiadna cesta príliš dlhá.“  

      V duchu tohto príslovia sme sa rozhodli aj my, ôsmaci ešte viac upevniť svoje vzájomné priateľstvá. V poslednú júnovú sobotu sme si zbalili batohy, dobrú náladu a vybrali sa na turistiku. Okolitá príroda ponúka veľa možností, no my sme sa rozhodli pre trasu zo Súľova do Hlbokého.

      V Súľove nás čakalo milé stretnutie s našou pani učiteľkou Luckou. Cestou k Hlbockému vodopádu sme kráčali hore aj dole kopcom, rozprávali sa, smiali, spievali, zabávali, ale aj mlčky obdivovali nádhernú prírodu... Ani sme si to neuvedomili a boli sme v cieli.

      S priateľmi po boku sme strávili pár nezabudnuteľných chvíľ!

       

      Mgr. Monika Litvíková

    • Polepetko
     • Polepetko

     • Popliesť si cukor so soľou sa dá veľmi ľahko, ba aj popliesť si pravú ruku s ľavou. Niekto nám môže popliesť hlavu alebo meno. Popliesť sa dajú aj písmenká, napríklad b a d, m a n, ale najmä i a y v diktáte. No popliesť všetko, teda skoro všetko, to dokáže iba Polepetko. Prvýkrát zabával deti v roku 1978, kedy sa im prihovoril z rozhlasu. Ubehlo 45 rokov, avšak jeho popletený jazyk vyvoláva úsmev na tvárach detí stále rovnako. Ako sme na to prišli? Dnes sa žiaci 1. stupňa boli na Polepetka pozrieť v kultúrnom dome v Bytči. Zastavil sa tam aj s celou svojou spoločnosťou, aby nám rozpovedal svoj úsmevný príbeh. Jeho popletený jazyk narobil veľa šarapaty, niektorých privádzal do prekvapenia, iných do rozpakov, podaktorí sa čudovali, klopkali si na čelo a všetci sme sa prenáramne zabávali. Chichot, rehot a výbuchy smiechu bolo počuť počas celého predstavenia. A na konci príbehu zaznel burácajúci potlesk. Toto dopoludnie nám spríjemnilo jeden z posledných dní v škole v tomto školskom roku. Ďakujeme!

       V piatok dostaneme vysvedčenie a rozídeme sa na prázdniny. Tak si spoločne zaželajme, aby boli také, aké majú správne prázdniny byť - teplé, mokré, veselé, zábavné, dobrodružné a v zdraví prežité. A ak vás náhodou prikvačí nuda, zažeňte ju dobrou knihou, prechádzkou v prírode, návštevou kina či divadla.

      Mgr. Viera Gabrielová

    • Čítanie v pohári
     • Čítanie v pohári

     • Usilovné včielky v 3.C veľmi radi čítajú. Tento školský rok sme sa spoločne rozhodli, že názvy všetkých prečítaných kníh budú deti hádzať do čitateľského pohára, ktorý sa hrdo vypína na okne v 3.C triede. Čítanie je pre deti i dospelých veľmi prospešné. Získavame nové poznatky a vedomosti, rozširujeme si slovnú zásobu, pamäť, sústredenosť i predstavivosť.

      Je úžasné ocitnúť sa vo svete fantázie, rozprávok, príbehov, povestí,  bájí či bájok. Vôňa kníh je jedinečná a nenapodobiteľná. Knihy sú studnicami múdrosti a skutočným bohatstvom pre každého človeka.

      ,,Čím viac čítate, tým viac sa naučíte. Čím viac sa naučíte, tým viac miest objavíte.“

      Mgr. Antónia Ďurajková

    • Štvrtáci navštívili sídlo Google Slovakia
     • Štvrtáci navštívili sídlo Google Slovakia

     • Vyhrať je veľmi príjemné, ale vyhrať zážitok je skvelé! Naši štvrtáci sa v súťaži Hrdinovia internetu prerýmovali až do sídla Google v Bratislave. Celý deň bol pre nás všetkých naozaj výnimočný. Cesta vlakom-električkou-putovanie Bratislavou-inšpirácia-priestory Google-zaujímaví ľudia-,,mekáč"-workshop-teplo-darčeky-VŠETKO! 

      M. Ohrádková, J. Schifferdecker

    • Slniečkový Enviro deň
     • Slniečkový Enviro deň

     • Dôležitosť starostlivosti o svoje okolie a životné prostredie si deti v školskom klube pripomínajú pravidelne. V tento krásny deň si natiahli rukavice, zobrali metly a vrecia, a spoločnými silami vyčistili miesta, ktoré rady navštevujú počas svojho pobytu v klube. Keď boli záhrada a školský dvor krásne vyčistené, nastal priestor pre zaujímavé enviro aktivity, ktoré si pre deti pripravili pani vychovávateľky. Bol to veľmi vydarený deň. Deti ukázali svoju šikovnosť a pracovitosť, no predovšetkým si uvedomili jednu vec. Neurobili niečo iba pre svoje okolie, ale aj pre seba. Čo prírode dáš, to ti vráti.

      Mgr.Lucia Belúchová

    • Ako nás dnes pani kuchárky potešili
     • Ako nás dnes pani kuchárky potešili

     • V lese ju nájdete v červenej šatke, očká má privreté a líčka sladké. Čo je to?


      Ak ste uhádli jahodu, zároveň ste prišli aj na jednu z lahôdok, ktorú si v rámci programu na podporu konzumácie ovocia a zeleniny v školách vychutnávali naši žiaci. Dnes si pre nich naše pani kuchárky pripravili ďalšie prekvapenie – USB kľúče, šiltovky, zápisníky, farebné kriedy, batôžky im darovala firma Lunys s.r.o. Poprad. Veríme, že s podporou rodičov sa bude i v nasledujúcom školskom roku konzumácii ovocia či zeleninových šalátov dariť.

      Mgr. L. Kováčová, vedúca ŠJ

    • Deň povolaní
     • Deň povolaní

     • Radi sa zabávame a dokážeme si vystreliť aj sami zo seba. Dnešný deň bol pre nás ako stvorený! Naši šiestaci „sa vyobliekali“  do povolaní. To bolo smiechu, to bolo radosti! A tak sme v škole stretali architektov, cukrárov, stavbárov, cestárov, hasičov, hercov, čašníčky, záhradkárov, zverolekárky a dokonca aj právničku. Žiaci mali možnosť vidieť, že každé povolenie je úplne iné. No spoločné mali to, že každá profesia si vyžaduje určitú námahu, trpezlivosť, vytrvalosť a … Dôležité je, aby si vybrali také povolanie, ktoré budú vykonávať s láskou.

      Ďakujeme, decká, opäť ste nesklamali…

      Mgr. V.Macošincová, Mgr. M.Paišová Durcová

     • Stredoveké hrady

     • Vedeli ste, že Devínsky hrad patrí spolu s Bratislavským a Nitrianskym hradom k najstarším,
      historicky doloženým hradným objektom na Slovensku? Určite áno a možno ste aj niektorý
      navštívili. Viete, kedy a ako boli postavené, kto bol ich vlastníkom, či o nich existuje nejaká
      povesť?
      Tak s týmito otázkami sa pasovali naši šiestaci. Aj keď sa už blíži koniec školského roka, pustili
      sa do veľkého projektu pod názvom Stredoveký hrad. V rámci výtvarnej výchovy a techniky
      vytvárali z kartónu makety stredovekého hradu. Na hodinách dejepisu sa zase venovali ich
      histórií a vytvárali projekty o histórií slovenských hradov. Tak naši žiaci opäť ukázali, akí vedia
      byť šikovní.

    • Po stopách finančných inštitúcií v našom meste
     • Po stopách finančných inštitúcií v našom meste

     • Úver, sporenie, účet, platobná karta, to sú všetko pojmy, ktoré sprevádzali našich piatakov celý školský rok na hodinách finančnej gramotnosti. Spolu s malými permoníkmi – Barborkou a Klimkom, ktorí bývali v podzemných chodbách zlatého mesta Kremnica, spoločne spoznávali svet financií. Veľmi ich zaujímali inštitúcie, ktoré zabezpečujú pohyb peňazí v ekonomike – banky, sporiteľne, poisťovne. Dozvedeli sa, že banky sú finančné inštitúcie, ktoré zhromažďujú úspory a realizujú peňažné operácie. V rámci odkrývania „bankových tajomstiev“ sa vybrali priamo do mesta na exkurziu s cieľom spoznať a zistiť, koľko obchodných bánk máme v našom malom mestečku Bytča. Zastavili sme sa aj pri bankomate, kde sme si vysvetlili, na aké nástrahy si majú dávať pozor pri výbere hotovosti. Na miesta, ktoré sme navštívili, budú v blízkej budúcnosti prichádzať ako klienti, podnikatelia alebo zamestnanci bánk.

      Ing. Gabriela Gašparíková

    • Poškodenia DNA
     • Poškodenia DNA

     • DNA, čiže deoxyribonukleová kyselina je nositeľkou genetickej informácie bunky, riadi jej rast, delenie i regeneráciu. Jej hlavnou úlohou je odovzdávať genetickú informáciu novým bunkám. Tento proces nie je vôbec jednoduchý a práve preto má DNA svoj vlastný opravný mechanizmus. Vo väčšine prípadov funguje pri delení buniek všetko správne. No občas sa vyskytne aj nejaká tá chyba. Jej dôsledok sa prejaví ako poškodenie DNA – tzv. mutácia. Aké druhy poškodenia DNA môžu byť a aké majú následky na život človeka, tým sa vo svojich projektoch zaoberali žiaci 8.B triedy. Väčšina z nich sa zamerala na trizómiu 21. páru chromozómu, pre verejnosť známejšiu ako Downov syndróm. Mimochodom, vedeli ste, že práve 21. chromozóm je v našom ľudskom tele úplne najmenší?

      Mgr. Zuzana Kamasová

    • Smolenický zámok a jaskyňa Driny
     • Smolenický zámok a jaskyňa Driny

     • Boli ste už niekedy na Smolenickom zámku? Nie? Tak by ste určite mali ísť. Žiaci 7.A a 7.B triedy navštívili Smolenický zámok, ktorý slúži nielen ako kultúrna pamiatka, ale stretávajú sa tu aj vedci z celého Slovenska. Ak by ste chceli, môžete sa v ňom aj ubytovať, usporiadať oslavu či svadbu.

      Expozícia zámku nie je príliš bohatá, nakoľko jeho veľká časť je umiestnená v neďalekom Červenom Kláštore, ale krásne prostredie tohto zámku stojí naozaj za návštevu.

      Počas teplého dňa sme sa schladili návštevou jaskyne Driny. Je to jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku. Nie je príliš veľká – jej prehliadka trvala len 40 minút. Poviete si, že dosť? My sme mali pocit, že sme ju prešli za 10 minút. Vďaka skvelým sprievodkyniam sme sa dozvedeli veľa nových informácií. Uchvátila nás aj výzdoba jaskyne a krátku chvíľku nás sprevádzali i netopiere, ktoré sa v nej nachádzajú.

      Koniec výletu jednoznačne patril nákupom. Tie si mali žiaci možnosť užiť v meste Trnava. 😊

      Mgr. Zuzana Kamasová

    • Prvá pomoc
     • Prvá pomoc

     • V stredu 07.06.2023 sa uskutočnil 3. ročník súťaže poskytovania prvej  pomoci na Strednej zdravotnej škole v Považskej Bystrici.

      Našu školu reprezentovali žiačky 8. ročníka – Nelka Hofericová, Vaneska Labudová a Vaneska Kypusová. Súťaže sa zúčastnilo 11 družstiev z okolitých základných škôl. Pripravené boli nielen súťažné, ale i vzdelávacie stanoviská, kde ich žiačky strednej školy oboznámili napr. so správnym spôsobom poskytnutia prvej pomoci umelého dýchania malým deťom, či s technikou tejpovania.

      Dievčatá si svoje vedomosti a praktické zručnosti preverili v 5 súťažných úlohách – masáž srdca, autonehoda, zranenie v telocvični, výbuch bomby a vedomostný test. Ich úlohou bolo zhodnotiť danú situáciu a poskytnúť prvú pomoc.

      Napriek obrovskému nasadeniu sa im nepodarilo boj o prvé tri miesta vyhrať, ale zato si odniesli množstvo nových skúseností, zážitkov i milé darčeky.

      Mgr. Zuzana Kamasová

    • Školský výlet - skanzen Havránok
     • Školský výlet - skanzen Havránok

     • Vo štvrtok sa žiaci 4.A a 4.B vybrali po stopách Keltov. Autobusom sme sa prepravili do Liptovského Mikuláša a potom k Liptovskej Mare. Po štvrťhodinke šľapania do kopca sme sa ocitli v archeologickom múzeu v prírode - Havránok. Dozvedeli sme sa tu mnoho o živote Keltov, Germánov, Slovanov - ako žili, aké obydlia si stavali, čo chovali a pestovali, ako sa stravovali a obliekali. Vžiť sa do ich kože nám pomohlo aj to, že sme mali možnosť navštíviť aj jeden z keltských príbytkov. Celú našu prehliadku sme zavŕšili kúpou drobných suvenírov, ktoré nám budú pripomínať dnešný deň. Cestou k autobusu sme sa kochali nádherným výhľadom na Maru a okolité dedinky. Po ceste domov sme sa zastavili v malebnom prostredí krásnej prírody dolného Liptova - Krajinke, kde sme mohli zblízka vidieť chov oviec, vrátane ich pasenia a spracovania ovčieho mlieka. Spokojní a príjemne unavení sme sa vrátili domov.

      Mgr. Martina Gališová

    • Plavecký výcvik v druhom ročníku
     • Plavecký výcvik v druhom ročníku

     • Aj tento školský rok v termíne od 5.6. – 9.6. 2023 absolvovalo 50 žiakov druhého ročníka základný plavecký kurz na Mestskej krytej plavárni v Žiline.  Prvý deň výcviku si skúsení tréneri otestovali a začlenili žiakov do jednotlivých skupín podľa ich preukázaných schopností. Nasledujúce dni boli potom už v znamení usilovného tréningu. Rozcvičenie na suchu, plávanie, prestávka a opäť plávanie. Neplavci sa počas týždňa postupne osmelili, urobili prvé krôčiky v ponáraní, nezľakli sa splývania, dokonca nazreli aj do tajov plávania s pomocou penových pomôcok. Tí, ktorí o spôsoboch plávania čo to vedeli, sa zdokonaľovali. Postupne prechádzali plaveckými štýlmi kraul, prsia i znak. Záver každého dňa patril obľúbeným hrám ( lovenie predmetov, šmýkačka, vláčik, skoky do vody ...) ako odmena za snahu našich druhákov.

      Mgr. Andrea Vozáriková

    • Cesta do praveku
     • Cesta do praveku

     • Blíži sa koniec školského roka a naši druháci nielen finišujú vo svojej usilovnej práci na vyučovaní, ale navštívili aj jednu z atrakcií Slovenska. Na školský výlet sa vybrali do Bojníc a prezreli si opäť otvorený dinopark DINONO. V areáli mali možnosť vidieť  dinosaurov v životnej veľkosti na obrovskej rozlohe, ktoré prekvapili druhákov vydávaním zvukov, autentickými pohybmi – mávanie krídlami, otáčanie hlavou či rôznymi časťami tela. Informačné tabule pri jednotlivých exponátoch poskytli žiakom veľa zaujímavostí ohľadom života týchto pradávnych tvorov. Prečítať ich mená vôbec nebolo ľahké a v niektorých prípadoch boli dobrým jazykolamom. Čas pri objavovaní plynul neskutočne rýchlo a druháci sa nakoniec zo svojej výpravy museli z minulosti preniesť do prítomnosti. Unavení, ale zato plní zážitkov, sa opäť vrátili domov.

      Mgr. Andrea Vozáriková

    • Beseda so spisovateľkou Martou Harajdovou
     • Beseda so spisovateľkou Martou Harajdovou

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Beseda so spisovateľkou Martou Harajdovou.

      Dňa 13. 06. 2023, sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili na besede v mestskej knižnici so spisovateľkou Martou Harajdovou. Pani spisovateľka nám predstavila svoje zbierky básní s názvami: Teraz, Takto, z ktorých nám predniesla ukážku básne a opísala nám symboliku ilustrácií, čo majú predstavovať. Žiakom však boli bližšie príhody, ktoré pani Harajdová napísala o svojom psíkovi Bakovi. Prečítala žiakom pár úryvkov z knihy „Ahoj, ja som Bak“. V ďalšej časti besedy dala pani spisovateľka možnosť čítať žiakom z jej knihy. Žiaci boli veľmi aktívni a mnohí si vyskúšali čítať pred ostatnými.  Taktiež kládli pani Harajdovej otázky, ktoré ich zaujímali o knihe. Na konci besedy pani Harajdová podpísala jednej žiačke knihu a rozdávala žiakom svoje záložky do kníh so svojím autogramom. Pani spisovateľka na záver povzbudila žiakov k písaniu a k tomu, aby sa nevzdávali svojho sna, ak sa chcú stať raz spisovateľmi.

       

      Mgr. Mária Blašková

    • Oswienčim-holokaust
     • Oswienčim-holokaust

     • Viete, čo znamená cudzie slovo holokaust? Pochádza z gréckeho slova holo, čo znamená celý, a kaustos- spáliť. Naši  deviataci sa vybrali po smutnej ceste židovských väzňov. Oswienčim - koncentračný tábor, ktorý bol postavený počas  druhej svetovej vojny a smrť v ňom našlo vyše milión ľudí. Naša cesta smerovala cez Auschwitz, čo  je štyridsaťtisícové mesto v Malopoľskom vojvodstve ležiace pri ústí rieky Solydo Visly. Počas druhej svetovej vojny  tu bol vybudovaný koncentračný tábor v areáli bývalých kasární. Žiaci si prezreli  ubytovacie časti, lemujú ich fotografie väzňov, ktorí zahynuli v tomto tábore. Najsmutnejším zážitkom pre nás boli vlasy, topánky a riad, ktorý tu zostal. Plynová komora, ktorá sa zachovala,  odráža skutočné ľudské utrpenie. Aj my sme pocítili zo všetkých stien úzkosť, bolesť  a nepredstaviteľnú hrôzu. Na našich žiakoch bolo vidieť vážnosť, s akou  vychádzali z koncentračného tábora. Atmosféra strachu a desu je aj po toľkých rokoch živá. Poučme sa z minulosti a nepripustime opakovanie chýb v budúcnosti...

      Mgr. Harmečková a Mgr. Šefarová

    • Thurzova kreatívna Bytča
     • Thurzova kreatívna Bytča

     • Okresný úrad Bytča a Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči vyhlásil výtvarnú a literárnu súťaž pre žiakov základných a materských škôl Thurzova kreatívna Bytča. Aj naši šikovní žiaci sa zapojili do tejto súťaže. Výtvarné spracovanie Bytče sa veľmi podarilo Elke Voloníkovej 6.A, Paťke Gašparíkovej 6.B a Dominike Gašparíkovej 9.A. Teraz im veľmi držme palce, aby ich krásne výtvarné práce boli prvé.

      Mgr. S. Paraličová

  • Zvonenia

   Piatok 29. 9. 2023
  • Kontakty

   • Základná škola, Eliáša Lániho 261/7 Bytča, 014 01
   • 0905 768 638
   • Ul. Eliáša Lániho 261/7 014 01 Bytča Slovakia
   • PhDr. Mária Torousová - 0911 552 223 maria.torousova(at)zselaniho.sk
   • Mgr. Ivana Valientíková - I. stupeň - 0911 586 580 ivana.valientikova(at)zselaniho.sk Mgr. Angelika Zubáňová - II. stupeň - 0904 592 133 angelika.zubanova(at)zselaniho.sk
   • Mgr. Zuzana Kancnýřová - 0911 552 227 skola(at)zselaniho.sk
   • Ľubica Slotíková - 0905 768 638 lubica.slotikova(at)zselaniho.sk
   • Mgr. Leona Kováčová - 041 553 39 79, 0944 100 883
  • Prihlásenie