• Koniec školského roka 2022/23
     • Koniec školského roka 2022/23

     • Skončil sa školský rok 2022/23. Žiaci si prevzali koncoročné vysvedčenia a pobrali sa v ústrety dvom bezstarostným letným mesiacom.

      Slávnosť ukončenia školského roka viedla riaditeľka školy PhDr. Mária Torousová. Po prednese básne v podaní tretiaka Jojka poďakovala všetkým žiakom, zamestnancom, rodičom. Zvlášť sa rozlúčila s deviatakmi, ktorým zaželala veľa úspechov v ďalšom štúdiu. Priamo z rúk riaditeľky školy si viacerí žiaci prevzali poďakovanie v podobe knižnej odmeny. Právom im patrí pochvala za úspešnú reprezentáciu školy v rôznych predmetových súťažiach.

      Brány škôl sa zatvorili, začali sa letné prázdniny. Nech dni voľna sú plné oddychu, slnka a veselých zážitkov!

      Mgr. Ivana Valientíková

    • Ocenenie u pána primátora 2023
     • Ocenenie u pána primátora 2023

     • V našej škole máme šťastie na šikovných žiakov, ktorí úspešne reprezentujú na rôznych vedomostných, umeleckých či športových súťažiach nielen nás, ale zároveň aj mesto Bytča. Tých najzdatnejších pozval k sebe  pán primátor a osobne im poďakoval. Ocenenie primátora mesta si tak odniesli: Emka Štefániková (4.A), Matej Oriešek (5.B), Sofia Gabajová (6.A), Ela Voloníková (6.A), Dominika Gašparíková (9.A), Peter Križňan (9.A), Miriam Kriššáková (9.A), Mia Voloníková (9.A), Vanessa Ostrochovská (9.A), Sára Setnická (9.A) a Lucia Harvancová (9.B). Blahoželáme a prajeme, nech ostanete stále takí skvelí a výnimoční!

      Mgr. A. Zubáňová

   • Zvonenia

    Piatok 29. 9. 2023
   • Kontakty

    • Základná škola, Eliáša Lániho 261/7 Bytča, 014 01
    • 0905 768 638
    • Ul. Eliáša Lániho 261/7 014 01 Bytča Slovakia
    • PhDr. Mária Torousová - 0911 552 223 maria.torousova(at)zselaniho.sk
    • Mgr. Ivana Valientíková - I. stupeň - 0911 586 580 ivana.valientikova(at)zselaniho.sk Mgr. Angelika Zubáňová - II. stupeň - 0904 592 133 angelika.zubanova(at)zselaniho.sk
    • Mgr. Zuzana Kancnýřová - 0911 552 227 skola(at)zselaniho.sk
    • Ľubica Slotíková - 0905 768 638 lubica.slotikova(at)zselaniho.sk
    • Mgr. Leona Kováčová - 041 553 39 79, 0944 100 883
   • Prihlásenie