• Ako zatočiť s kyberšikanou?
     • Ako zatočiť s kyberšikanou?

     • Stalo sa vám, že niekto zverejnil Vašu fotku na sociálnej sieti s cieľom zosmiešniť Vás? Prišla Vám správa, z ktorej ste boli smutní a cítili ste sa ponížení? Čo je cyberbullying, falošný profil, hejting na internete bolo obsahom preventívnej prednášky pre piatakov, šiestakov a siedmakov. Ing. Zuzka Machárová z Oddelenia koordinácie a programov prevencie kriminality  MINV SR nám predstavila konkrétne kroky, ako my – publikum či obete – môžeme zamedziť šikane, prípadne ovplyvniť agresora. Základom je nebyť ticho, netrpieť, ale zveriť sa so svojimi pocitmi kamarátovi, pani učiteľke, rodičovi. Nezabudnime, nikto z nás nie je sám, ale držíme spolu :)

      Mgr. A. Zubáňová, Mgr. Z. Kancnýřová

    • Deň slovenčiny
     • Deň slovenčiny

     • Bol neobyčajný piatok. Druhostupniari počas dňa vchádzali do telocvične a tá sa mávnutím čarovného prútika zmenila na tajomnú komnatu, ktorá celá dýchala slovenčinou. Kľúčom k dverám bolo uhádnuť hádanku:  Daj ma na chrbát, otvor mi bruško a budeš tým najmúdrejším človekom. Kto som? Uhádli ste? Naši žiaci sa stretli so zaujímavými úlohami, ktoré sprevádzala hudba /ďakujeme, chalani/ a sladké dobroty. Ich úlohou bolo vyriešiť záhady gramatiky a literatúry, ktoré boli zamerané na logiku a vynaliezavosť, ale aj vedomosti aplikované v praxi. Od zázračných tanierikov  cez bláznivé guličky sa dostali deti na lov písmenok. Tu už museli zapojiť aj ústa, cez slamku uloviť písmeno  a zložiť cudzie slovo. A že sú naozaj šikovní, vám potvrdia deviataci, ktorí ich počas tejto akcie sprevádzali. Boli veľkou oporou p. učiteľkám slovenského jazyka. Chcete vidieť, ako to vyzeralo v piatok dopoludnia v tajomnej komnate? Pozrite si fotky...

      Mgr. M. Harmečková, Mgr. V. Macošicová, Ngr. V. Dzúriková, Mgr. N. Papánková

    • Exkurzia u hasičov
     • Exkurzia u hasičov

     • V utorok za krásneho slnečného počasia žiaci 4.A triedy navštívili bytčianskych hasičov, kde sa presvedčili o ich náročnej a zodpovednej práci. Privítal nás por. Matej Šamaj, ktorý nás sprevádzal, začal s vysvetľovaním jednotlivých činností, ktoré obsahuje náplň práce bežného hasiča. Predstavil nám vnútorné priestory, kde príjímajú hovory, majú svoju školiacu a dennú miestnosť. Potom sme sa presunuli do garáže. Tu si niektoré deti vyskúšali špeciálny hasičský odev, helmu, kyslíkovú bombu a taktiež nám predstavil špeciálny protiohňový skafander. Oboznámil nás s dopravnými prostriedkami, ktoré využívajú na zásahy. Napokon sme sa presunuli na dvor. V pripravených zásahových autách si deti vyskúšali ako je to byť vodičom hasičského auta. Deti boli nadšené z nových poznatkov a informácií. Deti si uvedomili, že práca hasiča je síce veľmi zaujímavá ale aj veľmi náročná a zodpovedná. Ďakujeme za peknú exkurziu.

       

       

       

      ​​​​​​​

      ​​​​​​​

      Mgr. M. Gališová

    • Popoludnie s futbalom
     • Popoludnie s futbalom

     • Športovci - futbalisti využili pekné slnečné počasie a zišli sa na multifunkčnom ihrisku, aby si so svojimi kamarátmi z iných tried zahrali futbal. Chlapci aj dievčatá prišli v dobrej nálade a, samozrejme, s cieľom získať čo najlepší výsledok pre svoju triedu. Keďže šport je už raz taký, že niekto vyhrá a niekomu sa darí menej, tak skončil aj tento športový deň. Futbalisti to ale zobrali športovo a veria, že nabudúce im šťastena bude priať viacej. Výsledky tohto športového popoludnia: 5. A - 5. B: 0:1, 6.A - 6. B: 1:3 , 7.B - 8. B: 1:0 , 9.A - 8. A: 0:1 , 5. B - 6. B : 1:0 , 5. A - 6. A : 1:0. Všetkým futbalistom ďakujeme za pekné športové popoludnie...

      Mgr. Tatiana Šefarová

    • Beseda s lesníkom
     • Beseda s lesníkom

     • Pozvanie na hodinu prírodovedy prijal pán Martin Hulín, ktorého povolanie lesníka je aj životnou záľubou. Ochotne a hlavne odborne dokázal žiakom priblížiť lesné spoločenstvá, ktoré sú ich srdcovou záležitosťou. Na konkrétnych pomôckach im ukázal existenciu stromov a lesných zvierat v lese. Zopakovali si rozdiel medzi ihličnatými, listnatými a zmiešanými lesmi, spomenuli lesných predátorov, princíp potravového reťazca a porozprávali sa o ochrane životného prostredia v našich slovenských lesoch. Žiaci boli aktívni, zvedavé otázky im hravo zodpovedal na konkrétnych ukážkach. Na kartičkách mali pripravených zástupcov prírodných spoločenstiev, o ktorých sa dozvedeli mnoho nového z praxe nášho hosťa. Ďakujeme, pán lesník, beseda bola veľmi zaujímavá a tvorivá. Fotogaléria 

                                                                                                                                    PaedDr.Ivana Chvalníková

    • Škaredé káčatko
     • Škaredé káčatko

     • Žiaci I. stupňa sa dnes autobusom odviezli do Žiliny, kde na nich čakalo Škaredé káčatko. Nechystali sa kŕmiť vodné vtáctvo, ich kroky smerovali do BÁBKOVÉHO DIVADLA v ŽILINE, kde ich čakali divadelní herci, pripravení predviesť svoje najnovšie divadelné predstavenie. Námet si požičali od Hansa Christiana Andersena. Na motívy jednej z jeho najznámejších rozprávok naštudovali divadielko s rovnakým názvom. Je to príbeh o zatúlanom vajíčku, z ktorého sa vyliahlo škaredé čudo. Nikto ho nechcel za kamaráta, mnohí sa mu smiali, odstrkovali ho, až sa napokon rozhodlo, že svoj rodný dvor opustí. Ako čas plynul, zo škaredého káčatka vyrástla labuť, ktorej všetci závideli jej krásu.

      Táto rozprávka už nie je žiadne mláďatko. V tomto roku oslavuje svoje 180. narodeniny, pretože prvýkrát bola uverejnená v roku 1843. Náš svet sa odvtedy veľmi zmenil - ľudia vymysleli mnoho nových strojov a prístrojov, namiešali sa nové lieky, odvážni vzlietli do vesmíru, objavili sa nové hviezdy, zvíťazilo sa nad mnohými chorobami. No napriek veľkému pokroku sa nám nepodarilo odstrániť bezcitnosť, často nám chýba tolerancia, empatia, úcta a vzájomné pochopenie. Čo je toho príčinou? Je to práve to, čoho je medzi nami veľmi veľa, s čím sa denne stretávame, na čo narážame v rôznych situáciách, na rôznych miestach, v rôznom čase, čo kvitne aj vtedy, keď všetko iné hynie. Je to ľudská hlúposť. To je tá najodolnejšia burina v ľudských vzťahoch, ktorá vie prekvapiť, ublížiť, ponížiť a narobiť veľa zla. Aj na ňu však existuje liek, je úplne zadarmo a nosíme ho pri sebe všetci. Je to naša múdrosť, úsmev, vzájomné porozumenie a láska. Nuž verme, že tak, ako škaredé káčatko zatienilo všetkých neprajníkov, aj z nás sa stane osobnosť, ktorú budú ostatní rešpektovať. O tom bola aj dnešná rozprávka v bábkovom divadle. O zraňujúcej hlúposti, ktorá v súboji s rozumom nesmie nikdy zvíťaziť! A hoci je to rozprávka starenka, veselý smiech, rozžiarené oči detí a búrlivý potlesk na konci predstavenia jasne vypovedali o tom, že sa páčila všetkým zúčastneným v hľadisku. ĎAKUJEME!

      Mgr. Viera Gabrielová

    • ROZLÚČKA SO ŠLABIKÁROM
     • ROZLÚČKA SO ŠLABIKÁROM

     • Dňa 24.5. sa naši prváci rozlúčili so Šlabikárom. 1.A sa stretla s 1.B a rozlúčka sa mohla začať. Riešili zábavné úlohy, hravou formou si opakovali vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli počas „ šlabikárového obdobia“. Deti nám – pani učiteľkám ukázali, že vedia správne prečítať vety, rozumejú prečítanému textu a dokonca výborne zvládli i písanie zapamätaných slov. Potom sa Šlabikáru „poďakovali“ a zviazali ho stuhou. Veríme, že našim šikovným prváčikom sa bude dariť a zvládnu i čítanie z čítanky.

      Mgr.Adriana Rumanová

    • Hrdinovia internetu
     • Hrdinovia internetu

     • Naši štvrtáci sa aktívne zapojili do celoslovenského programu  Hrdinovia internetu, ktorý bol vyvinutý s cieľom naučiť deti zručnosti, ktoré im pomôžu správať sa na internete bezpečne a zodpovedne. Na hodinách sa zoznámili s internautmi, ktorí v hre INTERLAND učia deti pravidlá digitálnej bezpečnosti. Naše úsilie bolo odmenené, pretože v celoslovenskej súťaži PRERÝMUJ SA K BEZPEČNOSTI boli ocenené obidva tímy z našej školy. COOL TEAM zo 4.B vyhral 1.miesto a ANTIVÍRUSÁCI zo 4.A získali 4. miesto. Cena je naozaj skvelá! Víťazi absolvujú výlet do Bratislavy a navštívia sídlo GOOGLE.

      Mgr. Miroslava Ohrádková

    • Športové popoludnie s vybíjanou
     • Športové popoludnie s vybíjanou

     • Štvrtkové popludnie sa na našej škole nieslo športovým nádychom. Dievčatá aj chlapci / teda zmiešané družstvá/ , trávili svoj voľný čas v telocvični, kde si medzi sebou zahrali priateľské zápasy vo vybíjanej. Prišli športovci z  5.A , 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B. Nálada bola výborná a športovým pokrikom ich prišli povzbudzovať aj ich spolužiaci. Rozhodcovskú píšťalku si vyskúšal Sebastián Paiš z 9.A triedy. Takto sa darilo jednotlivým triedam: v zápase piatakov bola v presile 5.A. Šiestacky zápas skončil výhrou 6.B. 7. A zvíťazila nad 7.B. Výhre nad 5.A sa potešila 6. B. Piataci z 5. B zdolali 6. A. Ďalšiemu víťazstvu sa tešila 7. A, ktorá si zahrala so 6. B. Posledná výhra patrila 7. B, ktorá zvíťazila nad 6. A. Všetkým ďakujeme za účasť a príjemne strávené popoludnie!

      Mgr. T. Šefarová

    • Výchovný koncert speváckeho zboru OZVENA
     • Výchovný koncert speváckeho zboru OZVENA

     • Čo je to vlastne ozvena? Pod týmto slovom si môže každý predstaviť niečo iné. Nie je to len zvuk, ktorý zaznieva po odrazení pôvodného zvuku, či ohlas alebo reakcia, ale aj názov speváckeho zboru.

      Súbor OZVENA, zložený z pedagógov, zavítal i k žiakom našej školy, aby im predviedol  svoje spevácke umenie. V jeho prevedení zazneli ľudové piesne, diela starých autorov, gospel a tiež filmová hudba, prostredníctvom ktorých si žiaci pod dirigentskou taktovkou oprášili teoretické vedomosti z hudobnej výchovy. Dokázali rozpoznať piesne, vysvetliť hudobné pojmy kánon, harmónia, dynamika, delenie speváckych hlasov...

      Počas celého vystúpenia sa z hľadiska ako „ozvena“ niesol vrúcny potlesk k účinkujúcim, ale aj k našim žiačkam – Zojke, Agátke, Vanesske, Danke, Bibianke a Nelke, ktoré sa nebáli predstúpiť pred skúsený zbor a ukázať, že aj v našich radoch sa nájdu spevácke talenty.

      Mgr.Andrea Vozáriková

    • Kaligrafia
     • Kaligrafia

     • Kaligrafia = krasopis. Dnes, 16.mája 2023 bola v Sobášnom paláci v Bytči otvorená interaktívna výstava, ktorá sa tejto téme venuje. Železo treba kuť zahorúca, nuž sa tam naša 3.B vybrala práve dnes. Neľutovali sme. Okrem toho, že sme tam videli veľa nových a zaujímavých vecí, dozvedeli sme sa tiež o histórii písma, ako sa vyvíjalo, šírilo a zrazu sme sa ocitli v „krajine pisárov“. Neskôr sme z tieňohry čítali známe verše a objavili sme čarovný svet Maľovanej abecedy. V interaktívnom ateliéri sme sa oboznámili nielen s abecedou, ale aj s azbukou, švabachom, Braillovým písmom či egyptskými hieroglyfmi. Veľmi sa nám páčilo, že niektoré techniky písania sme si aj sami vyskúšali. Písať krasopisom veru nie je žiadna zábava, ale keď sa podarí napísať, či skôr namaľovať písmenko, ktoré nemá iba rovné čiary a oblúčiky, ale zdobia ho všakovaké kučierky, háčiky, vejáriky, je to úžasný pocit. Naozaj stojí za to, vidieť takúto výstavu o krasopise.

      Ďakujeme tete Katke, Vlaďke a Aďke za zmysluplne strávený čas na tejto tak originálnej a zážitkovej výstave!

       

      Mgr. Viera Gabrielová

    • Futbalový turnaj o putovný pohár
     • Futbalový turnaj o putovný pohár

     • Vo  štvrtok 18.5. sa žiaci prvého stupňa stretli na multifunkčnom ihrisku a zmerali si svoje futbalové sily. Hrali o putovný pohár riaditeľky školy. Chlapci a dievčatá prišli plní elánu, aby čo najlepšie reprezentovali svoju triedu. Atmosféra bola výborná. Triedy medzi sebou bojovali z plných síl. Avšak vyhrať môže len jeden. Víťazom sa stala 4.B ktorej gratulujeme.

      Chlapcom a dievčatám ďakujeme za účasť. Stretneme sa opäť na jeseň.

      Mgr. Martina Gališová

    • Deň elegancie
     • Deň elegancie

     • Šiestaci opäť prežili tematický piatok, Deň elegancie. Žiaci prišli nádherne oblečení a upravení. Dievčatá ako dámy mali oblečené šaty alebo sukne s blúzkami. Chlapci ako gavalieri sa predviedli v košeliach i oblekoch. Takto nahodení sa zúčastnili aj výchovného koncertu Speváckeho zboru slovenských učiteliek - Ozvena. Hlasovaním si zvolili Kráľovnú a Kráľa elegancie. Kráľovnou sa stala Ela Voloníková (6.A) a Kráľom Kristián Prečuch (6.B). Už teraz sa tešíme na ďalší tematický deň.

      Mgr. Miroslava Paišová Durcová, Mgr. Veronika Macošincová

    • Svetový deň atletiky
     • Svetový deň atletiky

     • Dňa 17.mája 2023 si žiaci triedy III.C triedy spolu s deťmi so ŠZŠ užili Svetový deň atletiky v Športovej hale v Bytči. S veľkým potleskom sme všetci privítali pani Martinu Čerňanskú, našu výbornú lukostrelkyňu, ktorá je po autonehode na vozíčku a napriek nepriazni osudu bojuje, nevzdáva sa a neustále na sebe pracuje. Deti so záujmom počúvali jej príbeh  z jej  aktívneho, hoci nie jednoduchého života.  Pre malých športovcov bolo v  hale pripravených päť stanovíšť. Dievčatá i chlapci veselo behali, skákali, hrali florball, hádzali lopty na kôš a v neposlednom rade, strieľali z luku na cieľ. Naše spoločné deti  vytvorili skupiny, krásne spolupracovali a zrodili sa i nové priateľstvá. Odmenou bolo sladké ovocie a zdravá zelenina, ktorú doniesli všetky deti. Na záver sme  si pozreli medaily a ocenenia pani Martiny Čerňanskej. Tá im ukázala aj svoje auto, ktoré je špeciálne upravené pre potreby vozíčkara. Rozlúčili sme sa, poďakovali za úžasne strávené dopoludnie a pobrali sme sa plní dojmov a zážitkov späť do školy.

      Mgr. Antónia Ďurajková

    • Školský pohár vo futbale
     • Školský pohár vo futbale

     • Krásny slnečný deviaty máj sa na futbalovom ihrisku v Bytči ozýval džavotom chlapcov. Prišli , aby medzi sebou odohrali futbalové zápasy a zabojovali o pohár víťaza. Keďže počasie im prialo, všetci mali dobrú náladu,  a hlavne verili, že sa im víťazstvo podarí. Našim chlapcom sa podarilo remizovať so Základnou školou na Ulici  mieru, zvíťaziť nad Základnou školou Súľov-Hradná, nad Základnou školu Štiavnik a Základnou školu Kolárovice. Konečný výsledok turnaja bolo krásne tretie miesto. Naši futbalisti, ktorí reprezentovali našu školu: Marek Harvanec , Andrej Hôrecký, Jakub Hrabovský, Matúš Hrabovský, Šimon Hrabovský, Martin Ondruš, Michal Truchlý, Tadeáš Trulík a Adrián Václavík. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy a hlavne gratulujeme!

      Mgr. T. Šefarová

    • Hodina Poistenia - POI DO TOHO
     • Hodina Poistenia - POI DO TOHO

     • Naši deviataci sa na hodine Techniky zapojili do nekomerčnej a neziskovej aktivity ČSOB Poisťovne. Ide o vzdelávací program pre deviaty ročník základných škôl, ktorého cieľom je poskytnúť odborne spracované pomôcky v podobe videí, prezentácií, kvízov a hier na tému Poisťovníctvo. V prvej časti – Poisťovníctvo dnes sa pomocou prezentácie dozvedeli všetky dôležité informácie z oblasti zdravotného, sociálneho a komerčného poistenia. Po naštudovaní ich čakal krátky kvíz, kde si mohli overiť svoje získané vedomosti. Druhá časť bola vo forme krátkeho videa zameraná na Dejiny poistenia. V ňom počuli rôzne informácie týkajúce sa histórie poistenia, napr. v roku 1347 uzrela svetlo sveta Prvá kúpna zmluva, v 16. storočí vzniklo cestovné poistenie, ako reakcia na rozvoj poistenia a Prvá moderná poisťovňa vznikla v 18. storočí v Londýne. Po inštruktážnom videu si opäť mohli overili svoje vedomosti v interaktívnom kvíze.

      Verím, že všetky tieto nadobudnuté vedomosti budú pre našich žiakov dobrým základom do života. Veď dnes je možné poistiť takmer všetko a poistenie sa stalo bežnou súčasťou našich životov.

                                 Ing. Gabriela Gašparíková

    • Pyžamový deň
     • Pyžamový deň

     • Stráviť deň v pyžame je niekedy celkom fajn nápad. Tak prečo nie v škole? Vo svojich pyžamách mohli žiaci konečne oficiálne „predriemať “ tento deň. Samozrejme, že niektorí si dovolili tento „look“ ešte vylepšiť, keď si do školy doniesli hrnček s kakaom, či chlpaté papuče. Tí odvážnejší sa nebáli si doniesť masku na oči, župan a dokonca aj svojho obľúbeného plyšáka. Všetkým žiakom, ktorí odvážne prišli v pyžamách a prispeli k zábave a spríjemneniu tohto dňa, ďakujeme.

      Mgr. Veronika Macošincová, Mgr. Miroslava Paišová Durcová

    • Deň bez školskej tašky
     • Deň bez školskej tašky

     • Školská taška neodmysliteľne patrí ku každému žiakovi, veď predsa v nej nosí všetky potrebné veci do školy. V piatok s príchodom žiakov sme s úsmevom na tvári sledovali, v čom si priniesli školské pomôcky. Fantázii sa medze nekládli. Nápady boli rôzne a originálne. Knihy sa dajú naozaj priniesť v rôznych predmetoch, ktoré naše triedy zdobili celý deň. Mali sme tu kufre, rybársku sieť, nákupné košíky, kočík, taburetku, škatuľu od pracieho prášku, košíky, odpadkové koše, prepravky na zvieratá, box na náradie a mnohé iné. 

      Všetky náhrady školskej tašky boli jedinečné a bolo vidieť, že si to žiaci užívali. Presvedčte sa sami a pozrite si FOTO  6. A a 6.B z Dňa bez školskej tašky.

      Mgr. Miroslava Paišová Durcová, Mgr. Veronika Macošincová

    • Matematická olympiáda Z6,Z7,Z8
     • Matematická olympiáda Z6,Z7,Z8

     • Naši šikovní žiaci nás reprezentovali v okresnom kolo matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7 a Z8.

      Úspešní riešitelia:

      Kategória Z7

      2.-3. miesto _ Andrej Hôrecký

      Kategória Z8

      2.-5. miesto _ Tomáš Kolek

      Ďakujeme za reprezentáciu školy zúčastneným žiakom a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

      Mgr. M. Paišová Durcová

    • IQ Olympiáda 2023
     • IQ Olympiáda 2023

     • Naši žiaci sa v týždni od 13.- 21.4.2023 zúčastnili školského kola  12. ročníka IQ Olympiády, ktorú organizuje MENSA Slovensko, pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky.  

      Cieľom súťaže je ukázať deťom 5. – 9. ročníka základných škôl, prípadne prímy až kvarty osemročných gymnázií ako logicky uvažovať, využívať svoju kreativitu, priestorovú orientáciu, kritické myslenie či pamäť.

      Celkom sa v kategórií B (2. stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií) do súťaže zapojilo 12 622 riešiteľov, z toho v našom kraji 1980.

       Aj naši žiaci sa zaradili medzi 75% najlepších riešiteľov školského kola:

      1. Hvorečná Vanesa (9.B)         93,99 kvantil (kraj)        91,80 kvantil (celkom)

      2. Voloníková Mia (9.A)             89,39 kvantil (kraj)        86,75 kvantil (celkom)

      3. Kratochvíl Richard (8.B)        87,98 kvantil (kraj)        85,48 kvantil (celkom)

      4. Kolkusová Daniela (9.A)        86,84 kvantil (kraj)        83,91 kvantil (celkom)

      5. Križňan Peter (9.A)               86, 84 kvantil (kraj)       83,91 kvantil (celkom)

      6. Harvancová Lucia (9.B)         85,58 kvantil (kraj)        82,31 kvantil (celkom)

      7. Kocian Samuel (9.A)             85,58 kvantil (kraj)        82,31 kvantil (celkom)

      8. Minárik Marek (9.A)              84,75 kvantil (kraj)        81,45 kvantil (celkom)

      9. Kancnýřová Juliana (5.B)      82,63 kvantil (kraj)        78,77 kvantil (celkom)

      10. Dadlík Tobias (7.B)             81,87 kvantil (kraj)        77,71 kvantil (celkom)

      Blahoželáme!

      Mgr. M. Macková 

       

  • Zvonenia

   Piatok 29. 9. 2023
  • Kontakty

   • Základná škola, Eliáša Lániho 261/7 Bytča, 014 01
   • 0905 768 638
   • Ul. Eliáša Lániho 261/7 014 01 Bytča Slovakia
   • PhDr. Mária Torousová - 0911 552 223 maria.torousova(at)zselaniho.sk
   • Mgr. Ivana Valientíková - I. stupeň - 0911 586 580 ivana.valientikova(at)zselaniho.sk Mgr. Angelika Zubáňová - II. stupeň - 0904 592 133 angelika.zubanova(at)zselaniho.sk
   • Mgr. Zuzana Kancnýřová - 0911 552 227 skola(at)zselaniho.sk
   • Ľubica Slotíková - 0905 768 638 lubica.slotikova(at)zselaniho.sk
   • Mgr. Leona Kováčová - 041 553 39 79, 0944 100 883
  • Prihlásenie